Flexibel werken in de tandheelkunde transparant, duidelijk en snel geregeld

Werken wanneer jij wilt!

Af en toe extra werken naast je vaste werkplek

Enkele dagen of langere periode

Goede verdiensten

Bepaal zelf je beschikbaarheid en reisafstand

  Mondzorg Flexpool is een initiatief van Tandarts.nl en Dental Care Professionals. 

  De Mondzorg Flexpool is een online platform dat praktijk en invalkracht op een snelle en eenvoudige manier bij elkaar brengt. Of u nu dringend behoefte heeft aan een tandarts, een mondhygiënist of een assisterende: eenmaal ingeschreven kan de flexpooler al binnen een paar uur aan de slag.

  Waarom de Mondzorg Flexpool?

  De Mondzorg Flexpool biedt een oplossing bij uitval van medewerkers in de mondzorgpraktijk door ziekte, vakantie of kortdurend verlof. De praktijk kan dan twee dingen doen: patiënten afbellen óf snel en makkelijk vervanging regelen via de Mondzorg Flexpool.

  Alle Flexpoolers werken als zelfstandige. De facturatie en incasso wordt via het platform digitaal geregeld. Makkelijk voor de praktijk als opdrachtgever en makkelijk voor de zelfstandige als opdrachtnemer.


  De Flexpooler

  Welkom bij de Mondzorg Flexpool!

  Vind jij het leuk om geregeld over de grenzen van je vaste werkplek heen te kijken? Doe je graag nieuwe ervaringen op, werk je zelfstandig en houd je graag zelf de regie? Dan is de Mondzorg Flexpool echt wat voor jou!

  Als je je inschrijft voor De Mondzorg Flexpool kan je gemakkelijk invalopdrachten accepteren van praktijken die tijdelijk omhoog zitten door uitval van een medewerker. Redenen om (erbij) te werken in de Mondzorg Flexpool kunnen zijn: nog dagen beschikbaar hebben, je werkervaring uitbreiden, extra verdiensten naast je vaste werkplek of voor meer opdrachtgevers willen werken.

  Zelfstandig werken via de Mondzorg Flexpool, naast je vaste werkplek.

  Het platform Mondzorg Flexpool maakt het makkelijk voor tandartsen, mondhygiënisten en assisterenden in loondienst, om naast hun vaste baan opdrachten te vervullen als zelfstandige. Voor tandartsen en mondhygiënisten die volledig als zelfstandige werken biedt de Mondzorg Flexpool een makkelijke en mooie kans om extra diensten te draaien.

  Zo kan het snel en eenvoudig.

  Praktijken en zelfstandigen vinden elkaar via de Mondzorg Flexpool. Alle deelnemers hebben vooraf ingestemd met de Platformvoorwaarden. Dat maakt het sluiten van een overeenkomst van opdracht heel gemakkelijk. De praktijk plaatst een invalopdracht voor een dienst en geeft aan wat de werkzaamheden zijn en tegen welk tarief. Jij bepaalt of je de opdracht aanneemt of niet.
  De administratieve en financiële afwikkeling verloopt digitaal via het portaal. Door automatische incasso en uitbetaling weet jij je verzekerd van betaling. Voor de duidelijkheid; de opdracht komt tot stand tussen jou en de opdrachtgever. 

  Hoe regel ik dat ik als zelfstandige kan werken?

  Als je nu nog niet als zelfstandige werkt schrijf je je eenvoudig in bij de Kamer van Koophandel (link naar inschrijfformulier KvK). Wil je als assisterende erbij werken, naast je vaste baan in loondienst, dan kan je je aanmelden voor de Kleine Ondernemersregeling (KOR)(link naar belastingdienst). Dat kan als je minder dan € 20.000,- omzet per jaar factureert als zelfstandige. Je hoeft dan geen BTW administratie bij te houden en je berekent ook geen BTW aan je opdrachtgevers. Natuurlijk moet je je verdiensten wel opgeven voor de inkomstenbelasting. Mondhygiënisten en tandartsen zijn vrijgesteld van BTW.

  Hoe snel kan ik aan de slag?

  Hoe sneller jij je aanmeldt, hoe groter de kans dat je al gauw je eerste opdracht kunt vervullen. De Mondzorg Flexpool is sinds begin 2021 online. Binnenkort start een mediacampagne om praktijken te informeren. Als jij en anderen er klaar voor zijn om aan de slag te gaan verwachten wij dat het aantal opdrachtgevers ook snel groeit. Succes maakt succes. We rekenen dan ook, mede dankzij jouw deelname, op een vliegende start voor alle Flexpoolers!

  Schrijf me in

  Praktijk

  Welkom bij Mondzorg Flexpool

  De Mondzorg Flexpool is een online platform waarop praktijken en invalkrachten, de Flexpoolers, elkaar kunnen vinden. Zo kan de praktijk, bij plotselinge uitval van een collega blijven functioneren. De groep Flexpoolers bestaat uit tandartsen, mondhygiënisten en tandartsassistenten. 

  Zo schakelt u snel en eenvoudig een invalkracht in

  Alle deelnemers aan de Mondzorg Flexpool, zowel praktijken als zelfstandigen, hebben vooraf ingestemd met de Platformvoorwaarden. Dat maakt het sluiten van een overeenkomst van opdracht heel gemakkelijk. U plaatst voor uw praktijk een invalopdracht op MondzorgFlexpool.nl en geeft aan wat de werkzaamheden zijn en welk tarief u biedt. De Flexpooler die de opdracht het eerst accepteert komt de opdracht vervullen.
  Na uitvoering van de opdracht verloopt de administratieve en financiële afwikkeling digitaal via het portaal.

  De zelfstandig werkende mondzorgprofessional is vooraf geregistreerd bij de Mondzorg Flexpool. Bij aanmelding moet de Flexpooler documenten uploaden, zoals inschrijving Kamer van Koophandel, titelbepaling en cv. Als opdrachtgever bent u er dus zeker van dat uw opdrachten geaccepteerd worden door zelfstandige ondernemers in de mondzorg. 

  Wie zijn deze flexibele professionals?

  De arbeidsmarkt en de dentale wereld is de laatste jaren veranderd en er is vraag naar flexibiliteit van beide kanten. Praktijkuren zijn verruimd en mensen kiezen steeds vaker voor een part-time baan met de vrijheid om de resterende tijd naar keuze in te vullen.

  Wat kost deelname aan de Mondzorg Flexpool?

  Praktijken registreren zich gratis voor de Mondzorg Flexpool. U betaalt een vast bedrag van € 25,- per opdracht en 7,5 % van het door u aangeboden tarief als bijdrage aan de platformkosten. De opdrachtnemer betaalt betaalt eenzelfde percentage. Houd er dus, bij het bepalen van de hoogte van uw tarief voor de opdracht, rekening mee dat er 15% kosten vanaf gaan. Hoe aantrekkelijker het door u aangeboden tarief, hoe meer kans dat de opdracht wordt geaccepteerd.  

  Hoe snel kan ik iemand verwachten

  De Mondzorg Flexpool  is begin april 2021 gestart met een flink aantal flexpoolers. Dat betekent dat we nog niet in elke regio evenveel mensen beschikbaar hebben. De Flexpoolers krijgen direct na het plaatsten van uw Flexpool opdracht een mail/push bericht waarop iemand direct kan reageren. Het kan dus heel snel gaan. Omdat de Mondzorg Flexpool nieuw is zal het vanzelfsprekend een aanloopperiode nodig hebben. Hoe meer opdrachten, hoe aantrekkelijker het is voor Flexpoolers en hoe meer Flexpoolers, hoe meer kans dat uw opdracht wordt geaccepteerd. Succes aan de ene kant maakt succes aan de andere kant. Het platform werkt op basis van 'no cure, no pay'. Schrijf uw praktijk daarom snel in!


  Subscribe my practice for use of the Flex Pool

  Hoe werkt het?

  • Klik op de groene button " Aanmelden Praktijk" Via de mail ontvang je een mail bericht met de overeenkomsten en een link om je praktijk te registeren.
  • Overeenkomsten en voorwaarden Hiermee wordt vast gelegd dat de praktijk akkoord met de voorwaarden en systeem van de MondzorgFlexpool
  • Site controle en beheer Hierna kan een praktijk opdrachten aanmaken en publiceren op de Mondzorg Flexpool.
  • Flexpoolers krijgen van elke opdracht een bericht binnen hun regio U kunt reactie krijgen dat een Flexpooler uw opdracht accepteert.
  • Voor en Nadelen
  • Met elkaar maken we er een succes van.
  Gratis aanmelden

  Aanmelden van de praktijk in 3 stappen:

  1.    Aanmelden

  2.   Overeenkomsten lezen en ondertekenen.

  3.   Overeenkomsten uploaden en na controle platform aan de slag.

    1. Klik op de groene button voor de benodigde informatie wederzijds. Je ontvangt een mail met de informatie en overeenkomsten. Na invulling en ondertekening opslaan in je documenten. Nu is alles klaar voor stap 2; het aanmelden van de praktijk voor de Mondzorg Flexpool

    Stap 2 Ga naar aanmelden Mondzorg FlexPool.

    Vul de gevraagde gegevens in en download de overeenkomsten, lees de 3 overeenkomsten om bij akkoord deze te ondertekenen en te uploaden.

    Stap 3. Overeenkomst ondertekenen. Het gaat om drie overeenkomsten;

    • Raamovereenkomst. Dit is de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de Flexpooler.
    • Overeenkomst opdracht, volmacht en registratie. Dit is de overeenkomst tussen jou en Mondzorg Flexpool waarin je tekent voor het gebruik van de diensten van Mondzorg Flexpool. Bij de overeenkomst zie je ook een polisblad van je verzekering voor arbeidsongeschiktheid, overlijden en bedrijfsaansprakelijkheid.
    • SEPA Bank Incasso machtigingen Vul de machtiging in, onderteken en sla op in je documenten.

    Print deze overeenkomsten uit en vul ze met een duidelijk in. Onder teken de documenten, deze kunnen gescand worden, een foto van gemaakt of met een verificatie code die je hier opvraagt en op me mobile ontvangt.

    Indien de documenten ondertekend en wel op geladen zijn druk je op verzenden

    Mail bericht met de overeenkomsten, voorwaarden en incasso machtiging

    Om de "vervanging" snel, simpel en flexibel in te kunnen vullen is het vooraf bekend zijn met de voorwaarden, de akkoord bevinding en de vastlegging noodzakelijk. Dit geldt voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer  Nagenoeg is het gehele proces geautomatiseerd. 

    Tarieven Flexpoolers:

    Voor een Baliemedewerker € 29,50 per uur

    Stoel assistent zijn de kosten € 29,50 per uur

    Voor een preventie assistent € 37,50 per uur

    Voor een Mondhygiënist € 65,-- per uur

    Voor een Tandarts € 95,-- per uur.

    Rekenvoorbeeld

    Indien de praktijk 2 dagen een stoelassistent zou willen inhuren dan zijn de Flexpool kosten als volgt:

    2 dagen a 8 uur = 16 uur x 29,50 = 472,--

    1 x plaatsingskosten à € 25,--

    Totaal 497,-- praktijk kosten

    De flexpool medewerker krijgt na incasso bij de praktijk € 472,--  min 15% commissie kosten waarna automatisch € 401,20 op de rekening wordt overgemaakt.

    De Flexpooler geeft deze inkomsten op bij de inkomstenbelasting.

    Wat houd ik netto over aan een opdracht?

    Dat is afhankelijk van je inkomstenbelasting. Per opdracht worden de kosten voor het gebruik van het platform Mondzorg Flexpool op je verdiende tarief ingehouden, de rest van het tarief wordt op je rekening gestort. Deze inkomsten geef je op bij je aangifte IB als resultaat overige werkzaamheden. Tot € 68.000,00 betaal je daar een percentage van 37,35% over, daarboven betaal je een percentage van 49,5% (2020). Dit is niet anders dan wanneer je loon ontvangt. De kosten voor de Mondzorg Flexpool zijn wel lager waardoor jij meer aan jouw inspanning overhoudt.    Hoe snel kan iemand ingezet worden?

    De Mondzorg flexpool is begin April 2021 met een aantal flexpoolers gestart. Dat betekent dat we niet in elke regio evenveel mensen beschikbaar hebben.
    De Flexpoolers binnen een straal van de door hen aangegeven km krijgen direct na het plaatsen van de Flexpool opdracht een mail/push bericht waarop men direct kan reageren. Het kan dus snel.

    Omdat de Flexpool voor de tandheelkunde nieuw is zal het vanzelfsprekend een aanloopperiode nodig hebben


    Aanvullende informatie
    • Wat is het verdienmodel van Mondzorg Flexpool?
    • Hoe is de opbouw van de gebruikerskosten (fee) per opdracht?
    • Hoe werkt een boeking van een opdracht?
    • Hoe zit het met de afmelding van een opdracht?
    • Word de flexpooler doorbetaald bij ziekte?
    • Hoe zit het met BTW?
    Wat is het verdienmodel van Mondzorg Flexpool?

    Zowel de Flexpooler als de opdrachtgever betalen afhandelingskosten (fee) die in het percentage van 15 % zit.

    Hoe is de opbouw van de gebruikerskosten (fee) per opdracht?

    De kosten per opdracht bedragen 15 %. Dit is als volgt opgebouwd:

    • 10.26 % Mondzorg Flexpool (5.31 % door de opdrachtgever en 5.31% door de Flexpooler)
    • Verzekering 1.05 %
    • Clearing Service Provider 3.8%
    Is het uurloon dat getoond wordt nog afhankelijk van de schaal of is dit onderhandelbaar?

    Het tarief is gebaseerd op het gemiddelde tarief van de functie. Dit heeft niets met je ervaring of huidige schaal te maken. Het tarief is marktconform. Wel komt op het genoemde uurloon een reiskostenvergoeding en eventuele vergoeding voor bijzondere dagen. Als je een opdracht wilt accepteren is het bedrag zichtbaar. In dit bedrag zijn eventuele extra vergoedingen meegenomen. Hier dient de flexpooler nog wel de 15% afhandelingskosten over af te dragen.

    Hoe werkt een boeking van een opdracht?

    Mondzorg Flexpool is een platform dat faciliteert en doet dus niet aan persoonlijke voorkeursselectie. De flexpooler heeft zelf de regie over waar en wanneer diegene wilt werken. Hierbij geldt in principe ‘wie het eerst komt, wie het eerste maalt’.

    Hoe zit het met de afmelding van een opdracht?

    Als de flexpooler onverwachts een opdracht niet kan uitvoeren. Als de opdracht binnen 24 uur van de uitvoering wordt annuleert door de flexpooler kan de opdrachtgever een bedrag van €200,00 in rekening brengen wanneer hij kan aantonen dat er hierdoor schade is ontstaan door dat er b.v patiënten zijn afgebeld. Dit geldt ook voor de opdrachtgever. Als de praktijk de opdracht annuleert binnen 24 uur dan krijgt de flexpooler in lijn met de gemaakte afspraak betaald alsof de opdracht zou zijn uitgevoerd.

    Word de flexpooler doorbetaald bij ziekte?

    Nee. Via Mondzorg Flexpool ben je alleen verzekerd voor invaliditeit. Voor afmelding van een opdracht door ziekte dien je vervanging te regelen of de opdracht zelf te annuleren in jouw account.


    Hoe zit het met BTW?

    De  flexpooler komt in aanmerking voor vrijstelling van BTW wanneer je binnen een bepaalde jaaromzet blijft. Dat heet KOR (Kleine Ondernemers Regeling). Hiervoor moet je online een formulier invullen bij de Belastingdienst. Hiermee doe je het verzoek aan de Belastingdienst voor vrijstelling van administratieve verplichtingen, wat betekent dat je geen BTW hoeft af te dragen. Als voorwaarde moet je in Nederland gevestigd zijn en niet meer dan €20.000,00 omzet in een kalenderjaar hebben.

    Overige vragen

    Moet je nevenwerkzaamheden melden aan je werkgever?

    Het is verstandig en wel zo eerlijk als je meld dat je van plan bent om naast je part-time baan af en toe elders opdrachten aan te nemen. Zo kan je meteen het voordeel laten zien van de Mondzorg Flexpool voor het geval je werkgever zelf met een uitval te maken krijgt.

    Kan bij een part-time dienstverband de werkgever bezwaar maken?

    ………………….Marlies, wat zegt de wet hierover?

    Reiskosten

    In het totaalbedrag is de reiskostenvergoeding verwerkt. Het genoemde uurtarief is een ondergrens. Hier bovenop komt een reiskostenvergoeding en eventueel een vergoeding voor het invullen van een bijzondere dienst.

    Hoe wordt er in de reiskostenvergoeding rekening gehouden met de woonplaats?

    Dit wordt niet gedaan. Je moet op basis van het tarief dat bij de opdracht vermeld staat bepalen of het voor jou aantrekkelijk is.

    Verzekering

    Wat zit er precies in de verzekering?

    De uitgebreide polis kun je inzien op Sky.

    Moet je twee inschrijvingen hebben als je meerdere functies hebt?

    Zowel voor KvK als voor Mondzorg Flexpool kan het onder één inschrijving. (is dat ook bij ons zo?)

    Moet ik een zakelijke rekening openen?

    Nee dit hoeft niet, het is wel belangrijk dat de rekening op jouw naam staat.

    Moeten we rekening houden met meerdere werkgevers?

    Nee, je hoeft geen rekening te houden met meerdere werkgevers. Voor opdrachten ben je opdrachtnemer (zelfstandige) en de praktijk die je inhuurt is de opdrachtgever. Mondzorg Flexpool zorgt voor ondersteuning via het aanbieden van diensten en zorgt ervoor dat de betaling soepel verloopt en zowel de flexpooler als de opdrachtgever goed verzekerd zijn voor de uren dat je werkt. Mondzorg Flexpool zorgt ook dat de kosten voor verzekering en betaalfaciliteiten met je verrekend worden die onderdeel zijn van de fee van 15%

    Kan het zijn dat praktijken werknemers het verbiedt om in een flexpool erbij te gaan werken? Kan er sprake zijn van een concurrentiebeding? Kunnen we dit aantrekkelijker maken in de uitleg naar praktijken b.v. dat werknemers breder ontwikkelen?

    Regio’s

    Welke regio’s kan doen mee?

    Op dit moment is de Mondzorg Flexpool in een opstartfase en de regio’s waar dit platform actief is zijn: ……………………..

    Zijn er nadelen aan het werken via de Mondzorg Flexpool?

    Zijn er nadelen aan het werken via de Mondzorg Flexpool?

    Er is niet veel te bedenken maar het volgende moet de flexpooler wel realiseren; De flexpooler is afhankelijk van het aanbod dat geplaatst wordt in de regio waarin men wilt werken. 

    De flexpooler bouwt over het extra verdiende bedrag geen pensioen of andere uitkeringsrechten op, dit zal de flexpooler zelf van het verdiende geld opzij kunnen zetten.

    De praktijk krijgt een paar kundige handen in tijden van nood waarbij een samenspel van vraag en verwachting extra communicatie zal vragen omdat men nog niet volledig op elkaar is ingespeeld.

    Mondzorg Flexpool Opdrachten

    Over ons

    De mondzorg flexpool is een initiatief van Tandarts.nl en Dental Care Professionals

    Functies in de tandartspraktijk

    Tandartsassistent
    De tandartsassistent werkt onder leiding van de behandelaar; de tandarts, kaakchirurg of bijvoorbeeld de orthodontist. Je assisteert bij het onderzoek en behandeling van de patiënten.
    Learn more
    Preventieassistent
    In de wet BIG staat dat de preventieassistent een aantal taken van de tandarts mag overnemen. Deze taken zijn vooral gericht op preventieve tandheelkundige zorg.
    Learn more
    Baliemedewerker
    De baliemedewerker is het aanspreekpunt van de praktijk. Deze medewerker houdt zich bezig met de ontvangst van patiënten, het maken van afspraken en een deel van de administratie. Hij/zij verricht geen tandheelkundige taken.
    Learn more
    Tandarts
    Om tandarts te worden volg je de 6 jarige universitaire opleiding Tandheelkunde. De eerste 3 jaar voor je bachelor vervolgd door 3 jaar master. Na afronding van de master kun je je laten inschrijven in het BIG-register. Vanaf dat moment ben je bevoegd de tandheelkunde zelfstandig uit te oefenen en mag je de titel Master of Science in de Tandheelkunde (MSc) voeren.
    Learn more
    Praktijkmanager
    Als praktijkmanager ben je verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering van de praktijk. Je rapporteert aan de werkgever en stemt de werkzaamheden met de werkgever af. De taakinvulling kan dan ook per praktijk verschillend zijn.
    Learn more
    Mondhygiënist
    De opleiding tot mondhygiënist is een vierjarige voltijds HBO opleiding Mondzorgkunde. Het eerste studiejaar, de propedeuse wordt vervolgd door de driejarige hoofdfase van de opleiding. Na succesvolle afronding van de opleiding ben je mondhygiënist.
    Learn more

    Alles over werken in de tandheelkunde

    Overzicht van beroepen in de Tandheelkunde